Infobrochure 2023-2024

Onze infobrochure bevat alle praktische informatie in verband met onze dagelijkse werking.

Schoolreglement 2024-2025

Ons schoolreglement geeft je inzicht in de concrete gang van zaken van het dagelijkse schoolleven. Bekijk hier het schoolreglement.

Vakanties en vrije dagen

1ste trimester
Woensdag27.09.2023
Vrijdag6.10.2023
Herfstvakantievan maandag 30.10.2023 t/m vrijdag 3.11.2023
Maandag13.11.2023
Kerstvakantievan maandag 25.12.2023 t/m vrijdag 5.01.2024
2de trimester
Woensdag31.01.2024
Krokusvakantievan maandag 12.02.2024 t/m vrijdag 16.02.2024
Paasvakantievan maandag 1.04.2024 t/m vrijdag 12.04.2024
3de trimester
Woensdag1.05.2024
Woensdag t/m vrijdagVan woensdag 8.05.2024 t/m vrijdag 10.05.2024
Maandag20.05.2024 (Pinkstermaandag)
Vrijdag7.06.2024