Uitdaging – Dialoog – Groeien – Motivatie – Gedreven – Vorming – Toekomstgericht – Kansen

Aan de hand van bovenstaande kernwoorden, willen we onze leerlingen begeleiden op hun weg naar jongvolwassenheid. Onze visie wordt weerspiegeld in ons opvoedingsproject, schoolreglement en zorgbeleid.

Opvoedingsproject

Het Sint-Maarteninstituut is een katholieke dialoogschool die kwaliteitsvolle vorming aanbiedt vanuit de inspiratie en de gedrevenheid van Sint-Maarten.

Schoolreglement

Ons schoolreglement geeft je inzicht in de concrete gang van zaken van het dagelijkse schoolleven.

Zorgbeleid

Een goed georganiseerde leerlingenbegeleiding is voor onze school een prioriteit. De individuele aanpak staat voorop. Het is de bedoeling dat leerlingen met diverse problemen opgevangen en geholpen kunnen worden.