Op het Sint-Maarteninstituut vind je een brede waaier aan studierichtingen met als belangrijkste pijlers Wiskunde, Talen, Economie en Wetenschappen. We kiezen voor een vernieuwend en uitdagend studieaanbod dat focust op jouw interesses en talenten.

Eerste graad

Voortbouwend op de vernieuwing van ons studieaanbod krijgen alle leerlingen 27 lesuren algemene vorming. Nieuw in dit pakket is het vak mens en samenleving, waarbij de klemtoon ligt op de persoonlijke ontwikkeling van de leerling, zijn relaties tot zijn omgeving en een stuk financiƫle geletterdheid.

Bovenop die 27 lesuren kiest elke leerling een module van vijf lesuren. Leerlingen hebben de keuze uit vier modules: economie, Latijn, talen en wetenschappen. Als school hebben wij bij de invulling van deze modules duidelijk de kaart getrokken van remediƫring voor wie het nodig heeft enerzijds, en verdieping voor wie houdt van een uitdaging anderzijds. Daarbij willen we klasoverstijgend in niveaugroepen werken, een aanpak die in de basisscholen zijn nut bewezen heeft en aansluit op wat leerlingen gewend zijn.

Tweede graad

In de tweede graad bieden we een waaier aan studierichtingen aan, die thuishoren in een bepaald studiedomein en leiden naar een bepaalde finaliteit. Maar welke vakken komen in welke studierichting aan bod?

Derde graad

Het Sint-Maarteninstituut bereidt je voor op hogere studies. We blijven trouw aan onze traditie, maar zijn steeds op zoek naar pedagogische en didactische vernieuwing.