Wat is de ouderraad?

De ouderraad is een groep ouders die zich samen met het schoolteam wil inzetten, want school maken we samen! Wij willen een klankbord vormen tussen de school en de ouders. We bespreken wat er leeft binnen én buiten de schoolmuren.

Als ouderraad werken we nauw samen met leerkrachten binnen verschillende werkgroepen. Verder ondersteunen we de school ook financieel. Dat doen we door samen ‘opbrengst-activiteiten’ te organiseren. Zo kan er extra materiaal aangekocht worden of kunnen we activiteiten een duwtje in de rug geven.

Wat is de taak van de ouderraad?

De ouderraad is een interessant orgaan voor alle ouders. Op vergaderingen bespreken we uiteenlopende (vooral schoolse) thema’s in alle openheid met leerkrachten en directie. Dit zijn de belangrijkste taken: 

  • Bespreken van vragen en bezorgdheden van ouders over de werking
    van de school.
  • Adviezen of informatie delen rond een bepaalde schoolwerking of gebruikte methodes op school.
  • Samen school maken via verschillende werkgroepen (Oudercafé, Kerstmarkt, Schoolfeest,…)
  • Meewerken aan de georganiseerde schoolactiviteiten.
  • Organiseren van ‘opbrengst-activiteiten’ (eetfestijn, snoepverkoop, mattentaartenverkoop, oudercafé, …).
  • Opbrengsten nuttig besteden in het belang en voor het plezier van onze kinderen.
  • Vertegenwoordigen van de ouders in de schoolraad.

Voorzittersteam:
Julie Vermeire, Sofie Phlips, Christophe Meert (ook leden van de schoolraad)
Koenraad Hoffelinck

Penningmeester: Gaëtan De Brucker

Contact met de ouderraad: sofie_phlips22@hotmail.com

Jaarlijks zijn we op zoek naar ouders met een hart voor de school. Hoe klein het engagement ook mag zijn, met elk klein beetje kan alles groot(s) worden.