Infobrochure 2023-2024

Onze infobrochure bevat alle praktische informatie in verband met onze dagelijkse werking.

Schoolreglement

Ons schoolreglement geeft je inzicht in de concrete gang van zaken van het dagelijkse schoolleven. Lees hier het schoolreglement.

Huiswerkbeleid

Via deze link kunnen jullie het volledige huiswerkbeleid lezen.

Strafbeleid

Pestactieplan

Bekijk hier ons pestactieplan.