Als school willen wij heel graag inzetten op digitale communicatie met Smartschool, maar niet zonder ook de nodige aandacht te hebben aan klassieke communicatie op papier. Op deze manier proberen we om zoveel mogelijk leerlingen en hun ouders te betrekken bij het schoolgebeuren.

Smartschool

Digitale communicatie tussen leerkrachten en leerlingen verloopt zo goed als altijd via Smartschool. Dit platform geeft onze leerkrachten de mogelijkheid om lesmateriaal te delen met leerlingen via verschillende vakken. De leerlingen kunnen er ook praktische informatie raadplegen zoals lessenroosters, praktische afspraken voor activiteiten, …

De nieuwe leerlingen ontvangen hun accountgegevens voor Smartschool bij de start van het nieuwe schooljaar. Leerlingen die al langer op onze school zitten, behouden hun accountgegevens van het vorige schooljaar.

Ook als ouder kan u gebruik maken van Smartschool. Via een eigen co-account krijgt u inzage in de punten van overhoringen en taken. Ook het rapport kan digitaal geraadpleegd worden via Smartschool. Als ouder ontvangt u de accountgegevens voor Smartschool in de loop van september.

Hoe inloggen?

https://smi-aalst.smartschool.be

Wat doe je wanneer je geen (co-)accountgegevens hebt ontvangen?

Contacteer de SmartSchoolcoördinator indien u als ouder geen co-account heeft ontvangen.

Wat doe je wanneer je jouw accountgegevens verloren hebt?

Heeft u een account maar bent u uw gebruikersnaam en/of wachtwoord vergeten? Volg dan deze stappen:

  1. Ga naar https://smi-aalst.smartschool.be.
  2. Klik op ‘wachtwoord vergeten’.
  3. Vul de gebruikersnaam van uw zoon of dochter in (familienaam_voornaam).
  4. Vul uw e-mailadres in (het adres dat u bij de eerste aanmelding invulde).
  5. Klik op ‘wachtwoord aanvragen’.
  6. U ontvangt een e-mail met instructies om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.