Directieteam

Ons directieteam bestaat uit 4 personen:

  • Algemeen directeur: de heer Marc Leyman
  • Pedagogisch directeur eerste graad: mevrouw An De Cordier
  • Pedagogisch directeur tweede graad: de heer Joël De Smedt
  • Pedagogisch directeur derde graad: de heer Kristof Dossche

Secretariaat

Afhankelijk van de situatie word je op het secretariaat bij voorkeur geholpen door de verantwoordelijke.

Coördinatoren

De coördinatoren zijn verantwoordelijk voor alles waarbij leerlingen betrokken zijn. Zij zijn de contactpersonen bij uitstek tussen de leerlingen, ouders, CLB, … Bovendien zijn de graadcoördinatoren, domeincoördinatoren, ict-coördinatoren verantwoordelijk voor tal van organisatorische aspecten in de school.

Leerkrachten

De leerkrachten zijn het onderwijzend personeel. Naast hun zuivere lesopdracht vervullen sommigen nog andere taken, bijvoorbeeld: klastitularis, coördinator, …