Ons schoolreglement is niet zomaar een opsomming van wat mag en niet mag op onze school. Ons schoolreglement is dan ook gekoppeld aan ons opvoedingsproject. De vier pijlers van ons opvoedingsproject vormen namelijk het uitgangspunt en we vertrekken steeds vanuit een wederzijds respect tussen leerling en opvoeder/leerkracht/directie om de regels vast te leggen.

Het schoolreglement bestaat uit drie delen:

  1. Het pedagogisch project van onze school en de engagementsverklaring
  2. Het reglement zelf
  3. Algemene informatie