Aanmelden en inschrijven

  • Onze school is een aanmeldende school. Aanmeldingen gebeuren jaarlijks via de website www.naarschoolinaalst.be. Na de aanmelding en toewijzing kan je je kind inschrijven in onze school.  Dit gebeurt steeds via een kennismakingsgesprek met de directeur.
  • Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school instappen op volgende data:

– De eerste schooldag na de zomervakantie

– De eerste schooldag na de herfstvakantie

– De eerste schooldag na de kerstvakantie

– De eerste schooldag van februari

– De eerste schooldag na de krokusvakantie

– De eerste schooldag na de paasvakantie

– De eerste schooldag na Hemelvaartsdag

Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, wordt volgens de inschrijvingsprocedure ingeschreven en in de school toegelaten zonder rekening te moeten houden met de instapdagen.