Ouderraad

De ouderraad

Ouders kunnen deelnemen aan de ouderraad.

De ouderraad kan op vraag van de schoolraad schriftelijk advies uitbrengen, maar ook uit eigen beweging het schoolbestuur adviseren.

De ouderraad houdt je op de hoogte van haar standpunten en activiteiten.

Helpende handen zijn altijd welkom!

Bijeenkomsten van de ouderraad (schooljaar 2023-2024)

  • Woensdag 11 oktober
  • Woensdag 28 februari
  • Woensdag 5 juni

Deze gaan door in de Spaarzaamheidstraat en starten om 19u30.

Voor meer informatie:

ouderraad.sintanna@gmail.com

LIGO